Poradnik specjalistów

Całkowite odejście od ogrzewania gazem

Efektem nowelizacji dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków w porozumienia między Komisją EuropejskąParlamentem Europejskim i Radą UE jest całkowite wycofanie kotłów na paliwa kopalne, w nowopowstałych budynkach do 2030 roku. Z kolei już od 2025 r. państwa członkowskie UE nie będą mogły udzielać żadnego wsparcia w postaci np. dofinansowania czy ulg podatkowych itp. do instalowania pieców na paliwa kopalne tj. węglowych, olejowych, na pellet oraz na gaz ziemny.

Dyrektywa zakłada wprowadzenie w latach 2028-2030 zakazu montowania w nowych budynkach pieców na paliwa kopalne, w tym na gaz ziemny. Natomiast zakaz montowania nowych pieców w istniejących budynkach miałby być wprowadzony najpóźniej od 2040 r. Zgodnie z projektem dyrektywy budynkowej od 2027 r. wszystkie nowe budynki publiczne (a od 2030 r. wszystkie pozostałe nowe budynki, w tym mieszkalne) będą musiały być zeroemisyjne.

Według specjalistów z Centrum Informacji o Rynku Energii po 2030 roku gaz będzie wycofywany, tak jak w tej chwili węgiel.
Zgodnie z zmianami jakie będą następować w najbliższych lata inwestycja w ogrzewanie elektryczne wydaje się być najbardziej rozsądnym rozwiązania. Już w tym momencie wiele nowopowstałych domów, bloków czy segmentów decyduje się właśnie na takie rozwiązanie chcąc być niezależnym konsumentem. Dodatkowo już teraz decydując się na modyfikację systemu ogrzewania na elektryczne przykładamy się do ograniczenia emisji CO2 oraz wyprzedzamy dostosowanie się do nowych przepisów, które będą obowiązywać wkrótce.

Zobacz także: