Program

"Czyste powietrze"

- najważniejsze informacje

Czyste powietrze
Wsparcie finansowe możesz otrzymać na
 • audyt energetyczny, który pozwoli ci uzyskać kompletną informacje, jak:
  1. najskuteczniej ocieplić budynek,
  2. wybrać najlepsze dla twojego domu źródło ciepła,
  3. uzyskać maksymalną dotację, a następnie płacić niższe rachunki za ogrzewanie,
 • ocieplenie ścian, stropu, podłogi,
 • wymianę okien, drzwi, bramy garażowej,
 • wymianę starego pieca – kotła na paliwo stałe (węgiel, drewno) – na nowoczesne źródło ciepła (np. Grzejniki TermoPlaza),
 • instalację CO (centralne ogrzewanie) i CWU (ciepła woda użytkowa),
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną.
Możesz skorzystać z programu, jeśli
jesteś właścicielem lub współwłaścicielem:
 • domu jednorodzinnego lub
 • wydzielonego lokalu mieszkalnego w takim domu (z osobną księgą wieczystą).
roczne zarobki (dochód roczny) do 135000 zł wtedy możesz starać się o podstawowe dofinansowanie (Część 1 Programu)
lub
miesięczne łączne zarobki twoje i osób z tobą mieszkających i wspólnie utrzymujących się, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają:
 • o 1894 zł - jeżeli mieszkasz z kimś,
 • o 2651 zł - jeżeli mieszkasz sam(a),
wtedy możesz starać się o podwyższone dofinansowanie (Część 2 Programu)
miesięczne łączne zarobki twoje i osób z tobą mieszkających i wspólnie utrzymujących się, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają:
 • 1 090 zł - jeżeli mieszkasz z kimś,
 • 1 526 zł - jeżeli mieszkasz sam(a),
lub
masz ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego (prawo to musi być potwierdzone zaświadczeniem, które wydał wójt, burmistrz lub prezydent miasta i które zawiera informację o rodzaju zasiłku oraz okresie, na który został przyznany zasiłek), wtedy możesz starać się o najwyższy poziom dofinansowania (Część 3 Programu)
Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, możesz starać się o:
podstawowe dofinansowanie, gdy twój dochód roczny (ze wszystkich źródeł) nie przekracza 135 000 zł, (Część 1 Programu)
lub
podwyższone dofinansowanie, gdy twój przychód roczny nie przekracza 40 minimalnych wynagrodzeń za pracę, (Część 2 Programu)
lub
najwyższy poziom dofinansowania, gdy twój przychód roczny nie przekracza 20 minimalnych wynagrodzeń za pracę. (Część 3 Programu)

Jeśli działalność gospodarcza jest prowadzona w budynku lub lokalu mieszkalnym, to powierzchnia przeznaczona na tę działalność nie może przekroczyć 30% całkowitej powierzchni budynku lub lokalu mieszkalnego.

Ile można otrzymać jako dofinansowanie
Nawet 135 000 zł w przypadku najwyższego poziomu dofinasowania z kompleksową termomodernizacją.
Do 99 000 zł w podwyższonym i 66 000 zł w podstawowym poziomie dofinansowania.
Dodatkowo audyt energetyczny - do 1 200 zł.
Im niższy dochód tym wyższa dotacja.
Dostępne są trzy formy dofinansowania
Dotacja

Dofinansowanie polegające na wypłacie przyznanych środków po zrealizowaniu części lub całości inwestycji.

Dotacja z prefinansowaniem

Dofinansowanie polegające na wypłacie części dotacji (w formie zaliczki) przed rozpoczęciem przedsięwzięcia lub na jego początku oraz pozostałej części dotacji po zakończeniu realizacji całego przedsięwzięcia.

Dotacja na częściową spłatę kredytu kapitału bankowego

Dofinansowanie na częściową spłatę kapitału kredytu, wypłacanego przez banki (wykaz banków jako załącznik na dole strony), które są partnerami programu „Czyste Powietrze”.

Co musisz przygotować

Wniosek – wypełniony i wydrukowany z Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) (dla wniosków o dotację z prefinansowaniem).

Jeżeli ubiegasz się o podwyższone lub najwyższe dofinansowanie - skan zaświadczenia, które upoważnia cię do podwyższonego dofinansowania.Zaświadczenie nie może być wydane wcześniej niż na 3 miesiące od daty złożenia wniosku.

Księgę wieczystą, a w przypadku braku księgi wieczystej dla domu - inny dokument potwierdzający prawo własności tego domu.

Dotacja na Czyste Powietrze

W przypadku współwłasności – zgodę współwłaściciela lub współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia z danymi oraz podpisami wszystkich współwłaścicieli.

W przypadku małżeństwa z ustawową wspólnością majątkową - zgodę współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązań w ramach umowy o dofinansowanie z danymi oraz podpisem małżonka.

Umowę z wykonawcą (jeśli wnioskujesz o dotację z prefinansowaniem).

Co musisz zrobić
1
krok

Utwórz konto i zaloguj się na stronie internetowej GWD.

2
krok

Wypełnij wniosek o dofinansowanie w systemie GWD zgodnie z instrukcją (załącznik Dokumenty programowe dostępne od 3.01.2023 r.).

3
krok

Zweryfikuj i zatwierdź wypełniony wniosek.

4
krok

Wydrukuj wniosek.

5
krok

Dołącz wymagane załączniki.

6
krok

Podpisz wniosek.

7
krok

Złóż wniosek wraz z załącznikami do właściwego WFOŚiGW. Możesz to zrobić:

 • osobiście,
 • listownie – na kopercie dopisz: Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”,
 • przez gminny punkt konsultacyjno-informacyjny.
Dodatkowe informacje
Gdzie uzyskam więcej informacji?
Jeśli masz pytania dotyczące programu, to czekamy na Ciebie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 pod numerem tel. 22 340 40 80.
Ile to kosztuje?
Usługa jest bezpłatna. Jeżeli wyślesz wniosek pocztą, zapłacisz jedynie za przesyłkę (zgodnie z cennikiem usług pocztowych lub kurierskich).
Wybierz swój region

Źródło: czystepowietrze.gov.pl/partnerzy/wfosigw

Logotyp Unii Europejskiej

Źródło: www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze