Poradnik specjalistów

Czy na panele grzewcze na podczerwień TermoPlaza można uzyskać dotację?

Wielu z naszych klientów pyta, czy na zakup grzejników na podczerwień firmy TermoPlaza można uzyskać zwrot poniesionych kosztów.

Nasi klienci mogą uzyskać zwrot z minimum dwóch takich „miejsc”:

  • ulga termomodernizacyjna – ulga podatkowa przy rocznym rozliczeniu PIT
  • program „Czyste powietrze”

Czym jest ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna to ulga podatkowa, dzięki której można odliczyć od podstawy opodatkowania (od dochodu w PIT albo od przychodu  w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych) wydatków – do kwoty 53 000 zł rocznie – poniesionych na realizację tzw. przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w domu jednorodzinnym stanowiącym własność podatnika.
Szczegóły pod adresem: www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-termomodernizacyjna/

Czym jest program „Czyste powietrze”?

Program „Czyste powietrze” to program rządowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza w Polsce poprzez dofinansowanie inwestycji związanych z ogrzewaniem i termomodernizacją domów oraz wymianą źródeł ciepła na ekologiczne.

Maksymalna kwota dotacji to 136 200 zł.

Aby skorzystać z ulgi, należy spełnić kilka warunków. Po pierwsze, inwestycja musi być związana z poprawą jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji pyłów i innych szkodliwych substancji. Po drugie, inwestycja musi zostać zrealizowana na terenie Polski, a jej koszt musi przekroczyć 1 000 zł. Po trzecie, inwestycja musi zostać wykonana przez przedsiębiorstwo, które posiada wymagane uprawnienia i certyfikaty.

Aby skorzystać z ulgi, należy złożyć wniosek w Urzędzie Marszałkowskim właściwym dla miejsca zamieszkania. Wnioski są rozpatrywane w kolejności ich wpływu, a decyzja o przyznaniu dofinansowania podejmowana jest na podstawie kryteriów określonych w programie.

Więcej szczegółów na: czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Warto zaznaczyć, że program “Czyste Powietrze” jest programem wieloletnim, a jego realizacja będzie trwała do 2029 roku. Dzięki temu, osoby zainteresowane dofinansowaniem na termomodernizację lub wymianę źródła ciepła mają czas na przygotowanie i realizację swoich projektów.

Ulgę termomodernizacyjną można łączyć z dotacjami z programu „Czyste powietrze”. Dotacja  w ramach programu „Czyste powietrze” oraz ulga termomodernizacyjna są instrumentami niezależnymi od siebie, wspierającymi przedsięwzięcia termomodernizacyjne.

Zobacz także: